Kategoria «Leczenie»

Brak rozpoznania

W przypadku dzieci należy zachować szczególną ostrożność i bacznie obserwować dziecko zwłaszcza w okresie wzmożonej zachorowalności. Żadne objawy wskazujące na możliwość grypy żołądkowej nie powinny być bagatelizowane. Często dochodzi do braku rozpoznania choroby w początkowym jej przebiegu i uznanie jej za zwykłe przeziębienie lub zatrucie pokarmowe. W przypadku dzieci grypa żołądkowa może doprowadzić do krańcowego …