Kategoria «Grupy ryżyka»

Grupa ryzyka

Szczególną grupą narażoną na zachorowanie są dzieci i osoby powyżej 65 roku życia. Dodatkowo w grupie ryzyka są zarówno dorośli, jak i dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w tym z astmą oskrzelową, osoby z problemami układu krążenia, w tym sercowo-naczyniowego, osoby z chorobami nerek, z osoby stosujące leki powodujące zaburzenie odporności, jak leki immunosupresyjne. …