Kategoria «Grupy ryżyka»

Kontakt z chorym

Najczęściej zachorowanie przebiega w obrębie rodziny, w której jeśli jeden z członków jest chory istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że pozostała część rodziny mająca kontakt z chorym również przejdzie daną chorobę. Inne miejsca zachorowań to szpitale, głównie oddział dziecięcy, geriatryczny oraz domy opieki społecznej. Wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego, czyli potocznie grypa żołądkowa jest bardzo zaraźliwym i wystarczy …