Kategoria «Jak zapobiegać»

Profilaktyka

Najlepszym rozwiązaniem było by niedopuszczenie do zachorowania. Znając przyczyny i drogi, jakimi wirusy atakują organizm człowieka najlepiej robić wszystko, aby uniknąć zachorowania. Podstawą jest zachowanie odpowiedniej higieny, dokładne mycie rąk przed każdym posiłkiem, po powrocie do domu, unikanie chorych i kontaktu z rzeczami, które oni dotykali. Należy również bardzo skrupulatnie przestrzegać higieny podczas przygotowania posiłków …