Kategoria «Jak zapobiegać»

Mycie

Oprócz mycia muszli w przypadku małych dzieci należy również często myć nocniki, i zabawki, z którymi malec ma kontakt. Wirusy w wydzielinie dróg oddechowych również mogą przenosić chorobę, lecz mają już mniejsze stężenie cząsteczek wirusów i są mniej skuteczne w zarażaniu. Sama choroba przebiega dość szybko, bo od jednego do dziewięciu dni i ustępuje samoistnie, …