Rotawirusy

Grypa jest chorobą o ostrym przebiegu, bardzo zakaźną, która przechodzi z chorego na inne osoby drogą kropelkową (ruch powietrza, kichanie, kaszel), przez dotyk, kontakt z przedmiotami, które dotykał chory.

Choroba związana z nudnościami i biegunką potocznie nazywana grypą żołądkową, również występuje pod nazwą grypa jelitowa, jak i wirusowe zaburzenie układu pokarmowego. Grypa żołądkowa znana jest od kilkudziesięciu lat, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z grypą, czy przeziębieniem, z którym często jest mylona. Choroba jest powszechna i dotyka ludzi z każdej grupy wiekowej a wywoływana jest przez rotawirusy.

Nazwa tych wirusów pochodzi od łacińskiego rota, czyli koło, gdyż wirusy te mają kształt koła. Występuje siedem grup rotawirusów, z których trzy grupy A, B i C są zaraźliwe dla ludzi.