Brak rozpoznania

W przypadku dzieci należy zachować szczególną ostrożność i bacznie obserwować dziecko zwłaszcza w okresie wzmożonej zachorowalności. Żadne objawy wskazujące na możliwość grypy żołądkowej nie powinny być bagatelizowane.

Często dochodzi do braku rozpoznania choroby w początkowym jej przebiegu i uznanie jej za zwykłe przeziębienie lub zatrucie pokarmowe.

W przypadku dzieci grypa żołądkowa może doprowadzić do krańcowego wyczerpania organizmu. Nudności biegunka, brak apetytu, niechęć do napoi oraz gorączka w przypadku dzieci, mimo, że będzie trwało to od dwóch do czterech dni może zupełnie osłabić organizm malucha. Wówczas bardzo szybko dochodzi do powikłań a w przypadku dzieci są to najczęściej zapalenia ucha, płuc, zatok i szczególna wrażliwość i podatność na choroby.